​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Binckhorst-St. Jan is een ​katholieke basisschool in het centrum van Laren. Er is veel aandacht voor lessen in het Engels, vakoverstijgend onderwijs en inzet van iPads en laptops.
  
  
  
Beschrijving
  
Welkom op basischool de Binckhorst & bso de Bincken
  
1
Engels vanaf groep 1
  
http://debinckhorst.nl/onderwijs/Paginas/Early-English.aspx
2
Een uitdagend schoolplein
  
3
Groep 7 en 8 een eigen plek
  
4
Thematisch onderwijs (IPC)
  
http://debinckhorst.nl/onderwijs/Paginas/IPC.aspx
5
Gezonde lifestyle: voeding en beweging
  
http://debinckhorst.nl/onderwijs/Paginas/Gezonde-lifestyle.aspx
6

 Overzichtskoppelingen

Basisschool de Binckhorst- St. Jan

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Binckhorst-St. Jan is een ​katholieke basisschool in het centrum van Laren. Het onderwijs wordt gegeven in een prachtig monumentaal schoolgebouw. In deze sfeervolle ruimte biedt de Binckhorst-St. Jan goed onderwijs en een eigen Buitenschoolse Opvang ​gericht​ op ​de volgende speerpunten:​

​Engels op school

Alle leerlingen leren spelenderwijs zich uit te drukken in de Engelse taal. Er is ​een native speaker aan de  school verbonden. Op woensdag is het "English Wednesday"; op die dag proberen we zoveel mogelijk in het Engels met elkaar te spreken.

International Primary Curriculum (IPC)

Voor alle wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, science, maatschappij, beeldende vakken) werken we met het IPC. Hierin wordt thematisch gewerkt. ​

ICT in de klas

In ons prachtig oude gebouw werken we met moderne middelen. We beschikken over digitale schoolborden, iPads, laptops en een draadloos netwerk.​

​​Brede ontwikkeling

De waarden en normen waar we vanuit gaan, zijn gestoeld op de katholieke geloofsvisie. We zijn verbonden met de St. Jans Basiliek​ en besteden ruim aandacht aan vieren. We willen leerlingen stimuleren zich breed te ontwikkelen; muziek en bewegen vinden we belangrijk.

​Binckhorst – St. Jan is a Catholic primary school in the heart of the picturesque town of Laren, based in a beautiful monumental school building. At this atmospheric site we offer high quality education with a particular focus on Early English, teaching social studies and science thematically through the International Primary Curriculum, and developing social and thinking skills. All students are encouraged to do music, drama and sports. We use ICT, such as iPads and Smartboards, to enrich teaching and learning. We value our Catholic heritage and are connected to the St. Jan Basilica.    ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 

 Agenda