Overzichtskoppelingen

Aanmelden

​​​​​​​Om uw kind aan te melden op onze school neemt u contact op met de directeur Marline Gijzel-Schaapherder. Zij is  telefonisch te bereiken op 035 – 5382501 of via m.schaapherder@debinckhorst.nl.

In het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over:
- Het pedagogisch- en didactisch beleid en onze ontwikkelpunten;
- De organisatie van de school en allerlei praktische zaken;
- De katholieke grondslag van de school;
- De stichting Alberdingk Thijm Scholen waartoe wij behoren;

De afspraken worden gepland onder schooltijd zodat u een goed beeld krijgt van hoe er met de leerlingen gewerkt wordt. U ontvangt een inschrijfformulier. Bij insturing ervan ​ontvangt u een bevestiging van de inschrijvng van uw kind. 

Eerste schooldag

Rondom het moment dat uw kind voor het eerst naar school gaat, maakt de leerkracht met u een afspraak voor een intakegesprek en worden afspraken gemaakt voor het wennen. Kinderen die gedurende 4 weken na de eerste schooldag 4 jaar worde, mogen direct de eerste schooldag op school komen. Voor kinderen die in juni voor de zomervakantie 4 jaar worden, geldt dat ze pas in het nieuwe schooljaar instromen.

Aanmeldingsbeleid

Vanuit de gedachte van vrije schoolkeuze hanteren we het principe dat iedere ouder die zijn 4-jarig kind op De Binckhorst- St. Jan wil plaatsen hiertoe door ons in de gelegenheid wordt gesteld. ​

Verder hanteren we de volgende richtlijnen: 

  • broertje/zusje van kinderen die reeds op school zitten hebben automatisch recht op plaatsing ​
  • de school heeft een sterk lokale functie. Inschrijving is pas mogelijk nadat kinderen in Laren of directe omgeving wonen.

Meer informatie over beleid van aanname en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Beleid va​n a​anmelding​

Aandacht op maat​​​​​​​

 
 

​​