Pestprotocol

​​​Pesten is een fenomeen dat voorkomt in allerlei groepen, dus ook op de basisschool. Pesten heeft vergaande gevolgen. Op de Binckhorst willen we leerlingen duidelijk maken dat pesten niet kan, en ook waarom dit niet kan. We hebben hiervoor een pestprotocol gemaakt. Er zijn twee versies: een voor ouders en een voor leerlingen:​

Pestprotocol Binckhorst Sint Jan.pdf

Pestprotocol in kindertaal.pdf