Identiteit

​​​​​Als school vormen we een gemeenschap waarin leren centraal staat, maar waarin we ook samen​werken, deelnemen aan het groepsproces, onszelf leren kennen, opgroeien, en ons verbinden met de wereld om ons heen.  De leerlingen ervaren wat leven in een gemeenschap betekent waarbij we er aan werken dat de eigen individualiteit  tot haar recht mag komen. ​De waarden en normen waar we vanuit gaan zijn gestoeld op ons land van herkomst: de katholieke geloofsvisie.
​ 
De Binckhorst-St. Jan is een ​katholieke school. 'Samen vieren​​' staat centraal bij ons op school. Er wordt aandacht besteed aan de katholieke feesten Kerstmis, Carnaval, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en het St. Jansfeest. Er worden bijbelverhalen verteld waarbij verbindingen worden gelegd met de leefwereld van onze leerlingen. Ook bezoeken wij met de gehele school een aantal keer per jaar de St. Jansbasiliek voor een viering.