Kinderopvnag BSO de Bincken in Laren
 

Kinderopvang

​​​​​​​​​​​Verschillende leerlingen van onze school maken gebruik van de naschoolse opvang. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse BSO organisaties uit Laren waar wij mee samen werken. BSO de Bincken is direct verbonden aan de Binckhorst - St. Jan. en maakt deel uit van Alberdingk Thijm Kinderopvang.​

BSO de Bincken

Kerklaan 29, 1251 JS  Laren
kinderopvang@atscholen.nl
035-5382501

BSO de Binc​ken verzorgt buitenschoolse opvang voor leerlingen van de Binckhorst - ​St. Jan in Laren​. Leerlingen kunnen na school in een ver​trouwde omgeving samen met schoolgenootjes bijkomen van de schooldag. De openingstijden sluiten direct aan op de schooltijden en sluit om 18.30 uur. Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers zal voor een aanbod van activiteiten zorgen dat aansluit bij de missie en visie van de school. Gezonde voeding, beweging en brede ontwikkeling zijn hierin belangrijke pijlers.​

Andere BSO's

BSO Koningskinderen
Eemnesserweg 15, 1251 NA  Laren
035 - 6910300

​​​Kinderopvang Humanitas -​ BSO Baloe en Kinderdagverblijf Koala
Mendes Da Costalaan 28
1251 NP Laren
035 – 5380229

Kinderopvang Humanitas - BSO Het Berenparadijs
Schuilkerkpad 1
1251 SC Laren
035 – 5380926

​​​​Stichting peuterspeelzaal Binckie
Kostverloren 7​
1251 TN Laren
035 - 5380812

Peuterspeelzaal Binckie is  historisch nauw verbonden met de school. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de speelzaal en de basisschool.​​